Pobierz prośbę Księdza Proboszcza o przedłużenie misji kanonicznej

Karta zaliczeniowa i hospitacyjna 2018-2019 

Sprawozdanie z hospitacji /karta do pobrania/

UWAGA!

Kartę należy wydrukować lub pobrać z sekretariatu w celu uzyskania zaliczenia na zakończenie wykładów z poszczególnych przedmiotów.