Terminy zjazdów

Rocznik 2016/2017

1, 22 października
5, 26 listopada

Rekolekcje 02-04.12.2016

14 stycznia
18 luty
4, 18 marca
22 kwietnia
6, 27 maja
10 czerwca

Rocznik 2015/2016

24 września
1 października
17 grudnia (misja kanoniczna)

Terminy zjazdów dla wszystkich roczników i absolwentów znajdują się w zakładce Szkoła Katechistów/plan zajęć

log

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej została erygowana 15 maja 2010 r. przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Celem Szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.

Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach.

Formacja podstawowa z jednej strony dąży do pogłębienie formacji duchowej  w oparciu o systematyczną pracę nad sobą i pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadzanie i pogłębienie podstawowych prawd wiary Kościoła katolickiego. Z drugiej strony wprowadza katechistów w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych).

Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia szczegółowe.