Posłani by głosić...

Hasło

 

 

Baner

  __________

 

resurexit.jpg

Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał!

Alleluja!!!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim
Katechistom oraz Kandydatom na Katechistów składamy
najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych chwil mimo trudnego czasu, odpoczynku w rodzinnej atmosferze
oraz Bożego Błogosławieństwa w życiu i posłudze głoszenia katechez dla dorosłych.
Głębokich spotkań ze Zmartwychwstałym Panem!

ks. Jacek Hadryś z zespołem

_________

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej została erygowana 15 maja 2010 r. przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Celem Szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.
Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach.

Formacja podstawowa z jednej strony dąży do pogłębienie formacji duchowej  w oparciu o systematyczną pracę nad sobą
i pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadzanie i pogłębienie podstawowych prawd wiary Kościoła katolickiego. Z drugiej strony wprowadza katechistów w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych).

Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia szczegółowe.

 ____________________