Podstawowe sposoby katechizacji dorosłych:

Spotkania katechetyczne

  1. przepowiadanie
  2. konfrontacja
  3. dzielenie

Celebracje

Model katechumenalny

  • Życie – punktem wyjścia każdej katechezy jest życie, aktualna sytuacja katechizowanych
  • Refleksja – uświadomienie sobie własnej sytuacji odniesienie jej do własnych przeżyć oraz doświadczeń innych osób, możliwość podzielenia się z tymi doświadczeniami oraz ich uporządkowania.
  • Interpretacja – postawienie własnego życia w kontekście Bożego Objawienia i zinterpretowanie go w świetle wiary Kościoła
  • Działanie – sformułowanie i podjęcie konkretnych wyzwań płynących dla katechizowanych
  • Celebracja – wyrażenie własnej sytuacji w znakach i symbolach chrześcijańskiej wiary, powierzenie jej Bogu w modlitwie